Vuoden kierto näkyy kirjastoissa. Kesä tyhjentää dekkarihyllyt ja synkimmän talven aikaan matkakirjat löytävät lukijansa. Mutta näkyykö vuoden kierto kirjastotiedossa, luettelotietokannan tietuessa?

Viime kesänä aiempia kirjastoluettelografiikoita tehdessäni olin kiinnittänyt huomiota MARC -kontrollikentässä 008 olevaan päivämäärään. Tuohon kenttään tallennetaan tieto siitä, milloin kyseinen MARC-tietue on alunperin luotu. Sopivasti kentän tietoja käsittelemällä olisi siis mahdollista summailla yhteen tiettyinä kuukausina ja vuosina (ja miksei myös päivinä) luetteloitujen teosten määriä. Tuolloin asian kehittely jäi, koska tiedossani ei ollut kohtuullisella vaivalla opeteltavia työkaluja melkoisen suuren datamäärän läpikäyntiä varten. Tämä pulma ratkesi, kun olen nyt graduuni ja työhöni liittyen koittanut perehtyä XQuery-ohjelmointikieleen ja XML-tietokantoihin. Yhteenvetolukujen laskeminen alkoi näyttää mahdolliselta -- tarvitsisi vain tallentaa Helmet-tietokannan sisältö XML-tietokantaan ja harrastaa hieman XQuery-magiaa.

Ja katso, lopulta Ärrä pyöräytti ulos käppyrän. Otin käsittelyyn mukaan aineiston vuodesta 1980 eteenpäin, sillä tätä vanhempaa aineistoa ovat poistot karsineet siksi paljon että kuvion skaalaero olisi tullut turhan suureksi. Lisäksi poistin vuoden 1992 lokakuulta 130961 (!!) tietokantaan viedyn teoksen piikin. Mitäköhän kummaa kirjastossa on tuolloin tapahtunut -- vai liekö datassa virhe?

Helsingin kaupunginkirjaston kokoelman kartunta suhteessa aikaan

Kirjastotyössä olevat osannevat sanoa, muistuttaako kuvio todellisuutta. Kesän hiljaisuus erottuu, mutta näkyykö kuvasta jotain muutakin? Esimerkiksi, mikähän lie syy yksittäisten luettelointiaktiivisuuspiikkien taustalla?PDF-versiosta erottunee yksityiskohdat paremmin.

Työvaiheet olivat kutakuinkin samat, kuin aiemmissa Helmet-aineistoa käyttäneissä kokeiluissani. Aluksi muunsin Helmet-datadumpin XSLT-muunnostiedoston avulla MODS-muotoon (kiitokset muuten Labs-väelle datadumpin päivittämisestä!). MODS-muodosta ajoin tietokannan vielä pienempään ja näppärämpään muotoon, jossa oli vain tarvitsemani tiedot. Vaivainen koneeni ei jaksa pyörittää kovin suuria datamääriä, joten minun tuli karsia aineistosta kaikki ylimääräinen tieto pois. Järeillä laitteilla aineistoa voisi käsitellä suoraan, ilman alkuvaiheen muunnoksia. Lopulta latasin epäolennaisista tiedoista karsitut XML-tiedostot tietokantaan. Karsimisesta huolimatta koneeni alkoi yskähdellä, joten päätin ottaa tarkasteltavakseni vain Helsigin kaupunginkirjaston kokoelmasta löytyvien teosten luettelointitiedot.

Nyt kun tarvitsemani tiedot olivat XML-tietokannassa, saatoin aloittaa niiden käsittelyn XQuery-kielen avulla. Aluksi siistin eksoottisessa MARC-muodossa olevan päivämäärätiedon hieman rakenteisempaan muotoon


import module namespace functx="http://www.functx.com";

<catalogingdates>{
for $record in /records/record
let $date:=string($record/created)
let $year:=substring($date,1,2)
let $month:=substring($date,3,2)
let $day:=substring($date,5,2)
return( <item>
          <year>{$year}</year>
          <month>{$month}</month>
          <day>{$day}</day>
        </item>)
</catalogingdates>

Varsinainen yhteenvetolukujen laskeminen tapahtui XQueryn count()-funktiolla. Huomasin, että olin onnistunut ylikirjoittamaan toisella skriptillä tämän laskennan tehneen XQuery-loitsun, mutta kyseessä oli kutakuinkin samanmittainen pätkä kuin ylempi.

Viimeisenä askeleena ennen Ärrään siirtymistä otin tiedot ulos CSV-muodossa:

for $year in distinct-values(//year)
for $done_in_month in //done[year=$year]
let $month:=data($done_in_month/month/@id)
return ({$year}-{$month}-1,{data($done_in_month/month)})

Tälläkin kertaa päätin luoda grafiikan R:n ggplot2-kirjaston tarjoamilla työkaluilla. Kuvio syntyi R-komennoilla:

  t<-qplot(date, count, data=lastyears, geom="path", group=1, ymax=2000,ylab="",xlab="")
  t + scale_x_date(format='%Y',major="years") + theme_bw()